Historie Caravan clubu Plzeň


1) Náš oficiální název je Caravan club Plzeň v Autoklubu České republiky

2) Posláním klubu je sdružovat lidi stejného nebo podobného zaměření, t.j. v rámci mototuristiky poznávání a ochrana přírody, společná posezení a zábava na klubových srazech a setkáních

3) Náš klub, jeden z nejstarších v České republice, byl založen z iniciativy 17 nadšenců, vedených pány Hojdou a Koržinkem z Domažlic, 29.května 1972 v AC HABR u Volduch v okrese Rokycany

4) Do roku 1989 působil nuceně jako složka tehdejší polovojenské organizace SVAZARM

5) Po změně politické a hospodářské situace v naší republice v roce 1989 se klub stal, přes počáteční nejistoty, součástí dnešního AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY, ten byl vytvořen po osamostatnění Slovenska v roce 1992 z tehdejšího prvorepublikového AUTOKLUBU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

6) Od vzniku CC Plzeň se členská základna měnila takto:

1972 - 17 členů

1972 - 1986 až 273 členů

2008 - 75 členů

2011 - 77 členů

2012 - 81 členů

2013 - 73 členů

2014 - 75 členů

2015 - 74 členů

2016 - 70 členů

7) Předsedové klubu v jednotlivých obdobích:

1972 až 1975 - Josef Mosinger

1975 až 2003 - František Nosek

2003 až 2011 - Václav Otta

2011 až 2015 - Jan Křížek

2015 dosud - Jiří Vávra

8) Významné akce pořádané naším klubem:

Rok 1978 - vychází 1. číslo našeho občasníku MINIZPRAVODAJE, do dnešního dne již 48 čísel

Rok 1984 - začínáme s tradicí křtění přívěsů a nově příchozích členů

Rok 1986 - navázání kontaktů s caravanisty západní Evropy prostřednictvím Caravan Freunde Europa (CFE) v Kopidlně u Jičína a následně v BRD

Rok 1987 - uspořádání 16. Národního srazu caravanistů ČSSR v Habru u Rokycan - účast 306 posádek včetně zahraničních, tato účast a vybavení srazu nebyly dosud nikým překonány

Roky 1986 - 1988 - družební styky s caravanisty tehdejší NDR, jmenovitě účast na srazech v Pirně a K.M.Stadtu - přehrada Rabenstein

Roky 1989 - 1991 pořádáme "caravanbály" - celkem 3x

Rok 1992 - pořádáme náš druhý, v pořadí již 21.Národní sraz v Plzni na Litické přehradě za účasti 120 posádek, včetně zahraničních

Rok 1996 poprvé jedou naše karavany na STK, všechny prochází bez problémů

Rok 1997 pořadatelství 26. Národního srazu Caravan clubů AČR na Babyloně za účasti pouhých 86 posádek

Rok 2000 začínáme novou tradici v našem klubu - jarní "caravancyklorallye", akce přetrvává dodnes, průměrná účast 20-30 členů a rodinných příslušníků

Rok 2010 pořádáme 38. Národní sraz Caravan clubů AČR v Plzni na Litické přehradě

V současné době žije náš klub, činorodým životem, pořádáme 6-8 klubových srazů do roka, dvě až tři zimní setkání, pravidelně se stáváme účastníky národních srazů pořádaných jinými kluby, udržujeme i mezinárodní vztahy, zejména s mnichovským klubem MZCC a to v rámci daných možností. Naši členové působí rovněž jako zástupci v Autoklubu ČR

V případě zájmu, jsme připraveni Vás informovat o dalším dění v Caravan clubu Plzeň průběžně a aktuálně, rovněž se těšíme na Vaše odezvy a poznatky z obdobné činnosti

Karavanisté Caravan Clubu Plzeň v AČR