Jarní členská schůze se koná 23.3.2024 od 16 hodin v Heřmanově Huti