Přátelé, karavanisté!

Začátkem tohoto roku jsme se těšili na úspěšný rok a na společná setkání. Jak jistě víte, z důvodu situace kolem koronaviru jak v České republice, tak hlavně v okolních státech, kde umírají denně stovky lidí, bylo nutné zrušit po domluvě s AČR již tři naše akce, a to cyklo, Matyáš a Babylon. Jsem přesvědčen, že bude nutné zrušit ještě nějaký náš sraz. Netýká se to jenom nás, ale všech klubů v republice. O všem budete vždy a včas informování na našich stránkách.

Kamarádi, žijme v tom, že hlavní je zdraví nás všech, vše ostatní určitě dohoníme. Takže, těšme se na naše setkání, na posezení v naší uličce, ať to bude kdykoliv.


Přeji Vám i vašim rodinám zdraví a pohodu.


Předseda J. Vávra