Vážení kamarádi karavanisté!

Když jsme dělali náš poslední Národní sraz v roce 2010, mysleli jsme si, že už nebudeme mít možnost ukázat, co umíme. Bohužel jsme delší dobu nevěděli, kde tento sraz uskutečnit. Až na návrh prezidenta AČR p. Šťovíčka se nám otevřela možnost udělat Národní sraz v areálu v Kramolíně u Nepomuku. 

Tato nabídka se ukázala jako výborná a s areálem byli účastníci velmi spokojeni. Ať už to bylo z důvodu krásného výhledu do krajiny nebo i možnosti koupání v bazénu. K tomu nám pomohlo i nádherné počasí. Myslím, že jsme zajistili i dobré občerstvení při večerech s programem. Velice se líbil zájezd do Plzeňského pivovaru a pivovarského muzea spojený s obědem v největší pivovarské restauraci na Spilce. Někteří navštívili zámek Kozel, ZOO v Plzni a jiná místa v nejbližším okolí. Velký úspěch měl i dětský program připravený pozvanou firmou, včetně malování na obličej, kterého se zúčastnili i dospělí, hlavně rodiče. Stejně tak i druhý večer u táboráku při kytarách a harmonice se setkal s příznivými ohlasy. Perličkou na dortu byl poslední večer se skupinou Michal Tučný revival Plzeň, s níž jsme si dokonce s Vaškem Šváchou zahráli. Ta atmosféra, kterou jste hlavně vy vytvořili, byl zážitek navždycky, a je to další důkaz toho, že jsme parta výborná!!!!!! 

Ti, kteří se tohoto našeho Národního srazu nezúčastnili, mohou jen litovat!! Myslím, že jedinou kritiku (v dobrém slova smyslu) jsme zaznamenali v tom, že jsme laťku s programem nastavili tak vysoko, že bude mít další organizátor Národního srazu co dělat, aby ji překonal!! 

Je nutné všem, kteří se veškerých příprav zúčastnili a pomáhali při průběhu srazu, moc poděkovat. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že na nejbližším srazu tuto naši práci určitě zapijeme!!!!!!

J. Vávra