Akce CC Plzeň v roce 2021

Tento plán akcí byl schválen výborovou schůzí dne 6. 10. 2020 


Přeštické posezení
6. 2. 2021  od 16.00 hodin Přeštice
Garant: Bruml

zrušeno

Jarní členská schůze
20. 2. 2021
Garant: Vávra

Cyklo akce Spůle
27. 3. 2021
Garant: Kresl
zrušeno
 

Matyáš Vrané nad Vltavou
1 - 5. 4. 2021
Garant: Vávra

Konstantinovy Lázně
29. 4. - 2. 5. 2021
Garant: Lukáč

Valcha 
13 - 16. 5 2021 
Garant: Krs

Dřenice 
27 - 30. 5. 2021  
Garant: Vávra

Betlém
10 - 13. 6. 2021   
Garant: Valenta

Podzimní akce 

Annín 
26 - 29 . 8. 2021  
Garant: Vávra

Valek Chrustenice
9 - 12. 9. 2021
Garant: Vávra

Sycherák 
23 - 28. 9. 2021 
Garant: Vávra

Podzimní členská schůze 
21. 11. 2021 od 16 hodin Heřmanova Huť s možností posedět
Garant: Lukáč